Όροι χρήσης

Αποδοχή των Όρων Χρήσης: Έχοντας πρόσβαση και κάνοντας χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, συμφωνείτε ότι οι ακόλουθοι Όροι Χρήσης είναι δεσμευτικοί, όπως και όλοι οι όροι και προϋποθέσεις που περιέχονται και/ή αναφέρονται στο παρόν ή συμπληρωματικοί όροι και προϋποθέσεις που ορίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο και όλοι αυτοί οι όροι θεωρούνται αποδεκτοί από εσάς. Εάν ΔΕΝ συμφωνείτε με όλους τους παρόντες Όρους Χρήσης, ΔΕΝ πρέπει να κάνετε χρήση του δικτυακού τόπου. Εάν δεν συμφωνείτε με συμπληρωματικούς ειδικούς όρους που εφαρμόζονται σε συγκεκριμένο Περιεχόμενο (ως ορίζεται κατωτέρω) ή σε συγκεκριμένες συναλλαγές που συνάπτονται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, τότε ΔΕΝ πρέπει να κάνετε χρήση μέρους του δικτυακού τόπου με αυτό το Περιεχόμενο ή μέσω του οποίου αυτές οι συναλλαγές ενδέχεται να συναφθούν και δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτό το Περιεχόμενο ή να συνάπτετε αυτές τις συναλλαγές.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης ενδέχεται να τροποποιηθούν από την SOCIALPRESS ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Οι τροποποιημένοι Όροι Χρήσης θα τεθούν σε ισχύ από τη δημοσίευσή τους στον παρόντα δικτυακό τόπο. Ελέγχετε τους Όρους Χρήσης που δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο τακτικά, ώστε να έχετε γνώση όλων των όρων που διέπουν τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης, ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις ενδέχεται να εφαρμόζονται σε συγκεκριμένο περιεχόμενο, προϊόντα, υλικά, υπηρεσίες ή πληροφορίες που περιέχονται ή διατίθενται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου (το “Περιεχόμενο”) ή σε συναλλαγές που συνάπτονται μέσω του δικτυακού τόπου. Οι ειδικοί αυτοί όροι ενδέχεται να συμπληρώνουν τους παρόντες Όρους Χρήσης ή, όπου και μόνο όταν το περιεχόμενο ή ο σκοπός των ειδικών όρων δεν συμπίπτει με τους όρους που περιέχονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, οι ειδικοί όροι θα αντικαθιστούν τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Η SOCIALPRESS ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επιφέρει αλλαγές ή αναθεωρήσεις σε σχέση με/στο Περιεχόμενο του δικτυακού τόπου ή στη μορφή του οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Η SOCIALPRESS ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να διακόψει ή περιορίσει την πρόσβαση στο δικτυακό τόπο για οποιοδήποτε λόγο κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρειά της.

Παρά την επιμέλεια που επεδείχθη για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών στον παρόντα δικτυακό τόπο, η SOCIALPRESS ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ  δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη επ’αυτού. ΠΑΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ‘”ΩΣ ΕΧΕΙ” ΚΑΙ “ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ”. Η SOCIALPRESS ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΗΛΩΣΗ Η’ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Η’ ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΕΙΤΕ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΕΙΤΕ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. Η SOCIALPRESS ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Η SOCIALPRESS ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ  ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ Ή ΟΙ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΝ Ή Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ SOCIALPRESS ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ  ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΙΟΥΣ Ή ΑΛΛΑ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, Η SOCIALPRESS ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ  ΔΕΝ ΕΝΕΧΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ, ΗΘΙΚΗ, ΕΥΛΟΓΗ Ή ΓΙΑ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ, ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ, ΕΣΟΔΩΝ, ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η’ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ, ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ, Ή ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ Η’ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Η SOCIALPRESS ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ  ΕΧΕΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΖΗΜΙΑΣ. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ SOCIALPRESS ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ  ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ, Ή ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΕΡΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ SOCIALPRESS ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΓΡΑΠΤΩΣ ΕΝΤΟΣ ΕΝΟΣ (1) ΜΗΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΕΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.

Ο παρών δικτυακός τόπος μπορεί να παρέχει συνδέσμους με άλλους δικτυακούς τόπους που δεν υπόκεινται στον έλεγχο της SOCIALPRESS ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ . H SOCIALPRESS ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ  δεν φέρει ευθύνη κατ’οποιονδήποτε τρόπο για το περιεχόμενο των άλλων δικτυακών τόπων. Η SOCIALPRESS ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο για διευκόλυνση του χρήστη του παρόντος δικτυακού τόπου και η ύπαρξη οποιουδήποτε συνδέσμου με δικτυακούς τόπους δεν συνεπάγεται την υποστήριξη της SOCIALPRESS ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ  προς το περιεχόμενο αυτών των δικτυακών τόπων.

Το copyright και όλα τα υπόλοιπα δικαιώματα ιδιοκτησίας στο Περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, του λογισμικού, ήχου, εικόνας, κειμένου και φωτογραφιών) ανήκουν αποκλειστικά στην SOCIALPRESS ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητώς στο παρόν ως προς το Περιεχόμενο. Εκτός από όπου ορίζεται διαφορετικά, το Περιεχόμενο που δημοσιεύεται στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν μπορεί να αναπαραχθεί ή διανεμηθεί με κανέναν τρόπο χωρίς την γραπτή άδεια της SOCIALPRESS ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ . Οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων της διανομής, αναπαραγωγής, τροποποίησης, έκθεσης ή μετάδοσης χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της SOCIALPRESS ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ απαγορεύεται ρητώς.

Ο δικτυακός τόπος μπορεί να περιέχει αναφορές σε συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες της SOCIALPRESS ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ  που ίσως δεν είναι (άμεσα) διαθέσιμα. Οποιαδήποτε τέτοια αναφορά δεν συνεπάγεται ούτε εγγυάται ότι αυτά τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες θα διατεθούν κάποια χρονική στιγμή. Επικοινωνήστε με τηνSOCIALPRESS ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ για περισσότερες πληροφορίες.

Το λογισμικό που διατίθεται για να “κατεβάσετε” στοιχεία από ή μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου παραχωρείται με άδεια χρήσης υποκείμενο στους όρους της ισχύουσας σύμβασης άδειας χρήσης. Εκτός από τα οριζόμενα στην ισχύουσα σύμβαση άδειας χρήσης, το λογισμικό διατίθεται για χρήση αποκλειστικά από τελικούς χρήστες και περαιτέρω αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναδιανομή του απαγορεύεται ρητώς. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΩΣ ΡΗΤΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ. Η SOCIALPRESS ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΘΕ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΗΣ, ΡΗΤΗ Η’ ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Η’ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις αρχές της σχετικά με τη σύγκρουση δικαίων. Συμφωνείτε στην ύπαρξη αποκλειστικής δικαιοδοσίας των δικαστηρίων της Αθήνας για οποιαδήποτε αξίωση ή βάση αγωγής που προκύπτει ή έχει σχέση με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή τον παρόντα δικτυακό τόπο, υπό την προϋπόθεση ότι η αποκλειστικότητα αυτή ισχύει για νομικές πράξεις που ξεκινά ή εγείρει η SOCIALPRESS ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται ή συγκεντρώνονται μέσω ή σε σχέση με τον παρόντα δικτυακό τόπο θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σύμφωνα με την Πολιτική περί Ιδιωτικότητας της SOCIALPRESS ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Ολόκληρο το υλικό του παρόντος δικτυακού τόπου συμπεριλαμβανομένου, Λογοτύπου, σχεδιασμού, κειμένων και φωτογραφιών, έχουν κατατεθεί σε ψηφιακή και έντυπη μορφή σε συμβολαιογραφείο των Αθηνών.