Τα καλύτερα επαγγέλματα για όσους δεν συμπαθούν τους ανθρώπους!

Τα καλύτερα επαγγέλματα για όσους δεν συμπαθούν τους ανθρώπους!

Με αυτά τα επαγγέλματα η επαφή σας με τους ανθρώπους θα είναι ελάχιστη.

Υπάρχουν άνθρωποι που δυσκολεύονται να συνυπάρχουν με άλλα άτομα. Εάν εσείς συγκαταλέγεστε σε αυτήν την ομάδα ατόμων, η καλύτερη σας προσέγγιση για την εξεύρεση εργασίας είναι να αναζητήσετε επαγγέλματα, όπου οι δεξιότητες των ανθρώπων δεν είναι απαραίτητες.

Δείτε παρακάτω ποια είναι αυτά τα επαγγέλματα:

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΡΟΛΟΓΙΩΝ: Απαραίτητος βαθμός κοινωνικοποίησης: 58/100

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: Απαραίτητος βαθμός κοινωνικοποίησης: 58/100

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ: Απαραίτητος βαθμός κοινωνικοποίησης: 58/100

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ: Απαραίτητος βαθμός κοινωνικοποίησης: 57,5/100

ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ: Απαραίτητος βαθμός κοινωνικοποίησης: 57,5/100

ΓΕΩΛΟΓΟΙ: Απαραίτητος βαθμός κοινωνικοποίησης: 56/100

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ: Απαραίτητος βαθμός κοινωνικοποίησης: 53,5/100

ΠΟΙΗΤΗΣ: Απαραίτητος βαθμός κοινωνικοποίησης: 52

ΑΓΡΟΤΗΣ: Απαραίτητος βαθμός κοινωνικοποίησης: 51,5/100

ΚΥΝΗΓΟΣ: Απαραίτητος βαθμός κοινωνικοποίησης: 51/100

 

Πηγή: www.fortunegreece.com