Φορείς ενασχόλησης με τη γυναικεία επιχειρηματικότητα

1. Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών (Ε.Ε.Δ.Ε.Γ.Ε.)
210-4129328, www.eedege.eu

2. Σύνδεσμος Γυναικών Επιχειρηματιών Ελλάδος (Σ.Ε.Γ.Ε.)
2130-224440 (Πρόσωπο επαφής: Τριακοσάρη Δέσποινα), www.sege.gr

3. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (Ε.Β.Ε.Π.)
210-4170529 (Πρόσωπο επαφής: Άννα Μπαρλογιάννη), www.pcci.gr

4. Γυναικείος Διαβαλκανικός Επιχειρηματικός Φορέας: Ο Γυναικείος Διαβαλκανικός Επιχειρηματικός Φορέας δημιουργήθηκε από τη συνεργασία του Συνδέσμου Γυναικών Επιχειρηματιών Ελλάδος (Σ.Ε.Γ.Ε.), του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ).

5. Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) – Τομέας Γυναικών Μάνατζερ και Επιχειρηματιών (ΤΟΓΜΕ)
210-2112000 – 714 (Πρόσωπο επαφής: κυρία Καρλιάφτη), www.eede.gr

6. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.)
2310-539817 (Πρόσωπο επαφής: Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων – Πρόγραμμαmentoring), www.sbbe.gr

7. Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών (Ο.Ε.Σ.Υ.Ν.Ε.)
210-6401690 (Πρόσωπα επαφής: Ανδρέας Στεφανίδης, Σοφία Πρωτόπαπα)

8. Κέντρο Στήριξης της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας των Γυναικών – ΕΡΓΑΝΗ
2310-621166, www.ergani.gr

9. iforU Greek Mentoring Network: Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Πρόκειται για μια νεοσύστατη μη κερδοσκοπική οργάνωση, που έχει ως στόχο της την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, ενθαρρύνοντας και υποστηρίζοντας νέες γυναίκες που έχουν επιχειρήσεις στην επαγγελματική τους πορεία και εξέλιξη, να τις πραγματοποιήσουν.
210-6892151, E-mail:info@iforu.gr, www.Iforu.gr.

10. European Network to Promote Women’s Entrepreneurship (WES)
210 3315292-5, 210 3315344 & fax: 210 3315276
e-mail: info@isotita.gr και isotita@otenet.gr
www.isotita.gr

11. Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας και προώθησης γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα
www.kethi.gr

12. Promoting Women’s Enterprise Support Services (PROWESS)
www.prowess.org.uk

13. Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών (Ε.Ε.Δ.Ε.Γ.Ε.)
e-mail: president@grcwn.gr, www.grcwn.gr