Βιομηχανικά είδη - εργαλεία

ANDREAS STIHL ΑΕ
Τατοΐου 307, Αχαρνές
210 8002500
210 8002290
www.stihl.gr
a.stihl@stihl.gr
6937 056310
HILTI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.
Εργαλεία Ηλεκτρικά - Συστήματα Στερέωσης
Λ. Κύμης 132, Μαρούσι
210 2880600
210 2880635
www.hilti.gr
gr-custser@hilti.com
Δ. Μουτσοπούλου 103, Πειραιάς
210 4208700
210 4209517
www.vamvacas.gr
info@vamvacas.gr