Πόρτες εσωτερικές - ντουλάπες

Ντουλάπες - Εσωτερικές Πόρτες - Ξύλινα Κουφώματα
Λεωφόρος Πεντέλης 133Α, Χαλάνδρι
210 6811125 , 22210 89737, 22210 41701
210 6811120, 22210 89739, 22210 40726
http://www.danelis.gr/
info@danelis.gr
6948 101733