Μεταφράσεις

Στόχος μας δεν Είναι μια Πιστή Μετάφραση Αλλά μια Σωστή Μετάφραση
Πρωτεσιλάου 101, Ίλιον
210 2623651
www.inscisol.com
ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΜΥΡΤΩ
Μεταφράσεις Κειμένων Από Αγγλικά σε Ελληνικά & Από Ελληνικά σε Αγγλικά
Αγίου Ιωάννου Θεολόγου 11, Χολαργός
6974 892421 , 210 6527760
myrtov9@hotmail.com
6977 515252
Φωτοτυπικό & Μεταφραστικό Κέντρο Πειραιά
Κολοκοτρώνη 68, Πειραιάς
210 4127642
210 4124954
www.manolakos.gr
info@manolakos.gr
Μεταφράσεις από Ελληνικά σε Γαλλικά Από Γαλλικά σε Ελληνικά
Ζαλοκώστα 9, 4ος όροφος, Αθήνα
210 3390856 , 210 3390856, 210 6421291
210 3390858, 210 6421291
6934 027379