Μεταφορές - μετακομίσεις

DARDOUMAS
Μεταφορική - γερανοί, πωλήσεις & ενοικιάσεις ανυψωτικών
Αθήνα - Κορωπί - Θεσσαλονίκη
210 6628410 - 11
210 7515659
www.dardoumas.gr
info@dardoumas.gr
Αγχιάλου 161, Πειραιάς
210 4919291
6972 621568
6987 256221
ΣΟΥΚΟΣ
Κρυστάλλη 4, Μαραθώνας
210 2716625
www.metafores-soukos.gr
ssoukos@gmail.com
6972 318519