Ιατροί καρδιολόγοι

Παιδοκαρδιολόγος - M.D., F.A.A.P., F.A.C.C. - Διπλωματούχος, American Board of Pediatrics - Διπλωματούχος, American Board of Pediatric Cardiology
Τσαλδάρη Παναγή 18, Μαρούσι
210 6122022
210 6147530
www.athenspedcard.com
dadaskal@otenet.gr
6974 022721
Άντερσεν 1, Αθήνα
dr_gritsopoulos_g@yahoo.com
6937 603713
Παιδοκαρδιολόγος & Καρδιολόγος Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων - Διευθύντρια Παιδοκαρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Μητέρα
Ερυθρού Σταυρού 6 (εντός νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ), Μαρούσι
www.childrenshearts.gr
atzifa@mitera.gr, atzifa@btinternet.com
6908 999961, 6980 430481 (νοσηλεύτρια επικοινωνίας)