Ασφαλειών πρακτορεία

ACCORD INSURANCE
Ασφάλιση Αυτοκινήτου - Περιουσίας - Ζωής - Αστικής Ευθύνης - Σκάφους - Οδική Βοήθεια - Νομική Προστασία - Μεσίτες Ασφαλίσεων
Δημητρακοπούλου 36, Καλλιθέα
210 9562960
210 9562950
www.accordinsurance.gr
kallithea@accord.com.gr
EVERYTIME INSURANCE
Ασφάλιση με Νόημα
Έβρου 33, Αιγάλεω
210 5988570
211 7700170
asfaleies@gmail.com
Ασφάλειες Ζωής - Αυτοκινήτου Συνταξιοδοτικά - Νοσοκομειακά Προγράμματα - Οικονομικά Ασφάλιστρα
Θεοκρίτου 11Α & Σαραντοπόρου, Πεζόδρομος, Περιστέρι
210 5781811
210 5757682
www.safetylead.gr
info@safetylead.gr
6977 404434
ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ
Γενικές ασφαλίσεις, ασφαλίσεις ζωής, οδική - ιατρική βοήθεια, αερομεταφορές
Λ. Συγγρού 175, Αθήνα
210 9304000
210 9304040
Ασφάλειες Παντός Τύπου - Εξασφάλιση Περιουσίας - Τα Χαμηλότερα Ασφάλιστρα της Αγοράς
Μεγάλου Αλεξάνδρου 11, Αιγάλεω
210 5319903
6947 123512
www.exasfalizome.gr
paristab@yahoo.gr
6947 123512